Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału ograniczonego prawa rzeczowego w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00051922/4

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 15-05-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja udziału nr 2 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Zwycięstwa 1/18, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00051922/4.

Opis nieruchomości:

udział nr 2 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zwycięstwa 1 w Legionowie. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w 1991roku. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną oraz trzy klatki wejściowe. Lokal położony jest na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym. Składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal jest wyposażony w balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 79,90m². Układ funkcjonalny mieszkania jest dobry. Uprawniony do lokalu ma prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego w piwnicy. Elementy wykończeniowe: stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: drewniana, stan dobry. Posadzki i podłogi: w kuchni terakota, w przedpokoju i pokojach deski panelowe. Tynki wewnętrzne: w kuchni w pasie nadszafkowym glazura, w pokojach i przedpokoju gładzie gipsowe malowane. Miejscowo na sufitach wykonane są elementy ozdobne. Łazienka: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: umywalka, wanna, ogólny stan dobry. Wc: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, wyposażenie: sedes, umywalka, ogólny stan dobry. W przedpokoju wykonano zabudowę meblową w postaci dwóch szaf. Również w jednym z pokoi wykonano szafę. Na balkonie posadzka z terakoty, barierka metalowa. Ogólny stan techniczny i standard lokalu oceniono jako dobry+. Lokal jest dobrze utrzymany i prawidłowo użytkowany.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 22-05-2024 r. o godzinie 11:00.

Suma oszacowania ww. udziału wynosi 223 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 340,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW KW WA1L/00062495/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 17-04-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Pomorska 6D, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00062495/1.

Opis nieruchomości:

nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7/3 w obrębie 54 Legionowo, o powierzchni 364 m², w kształcie zbliżonym do trapezu o długości około 27 m i szerokości od około 18,5 m od strony ulicy do około 9 m od strony północno-zachodniej. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy 97 m². Nieruchomość przylega od strony południowo-wschodniej do ulicy Pomorskiej, z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie od strony ulicy wykonane jest z przęseł stalowych zamocowanych do słupków z cegły klinkierowej. Z pozostałych stron ogrodzenie z przęseł metalowych i sztachet drewnianych. Brama wjazdowa i furtka konstrukcji stalowej. Teren nieruchomości jest płaski, dobrze zagospodarowany, porośnięty trawą i roślinnością ozdobną, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. W narożniku działki znajduje się wiata śmietnikowa. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt został wybudowany w 2011 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: hall, salon z jadalnią, kuchnia, łazienka, sień, garaż, kotłownia, poddasze: cztery sypialnie, hall, łazienka. Fundamenty betonowe. Ściany z pustaków ceramicznych Porotherm. Strop nad parterem żelbetowy Teriva. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Rynny z PCV. Stolarka okienna: z PCV, okna połaciowe drewniane. Stolarka drzwiowa: drewniana. Elewacja: tynk cienkowarstwowy. Tynki wewnętrzne: na parterze gładzie gipsowe oraz okładziny ozdobne imitujące cegłę, w salonie podwieszany sufit, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym; na poddaszu gładzie gipsowe, lamperie z tapety. Podłogi: na parterze w salonie deska dębowa, w pozostałych pomieszczeniach terakota, na poddaszu deska barlinecka. Łazienki: na parterze posadzka z terakoty, na części ścian tynk ozdobny, wyposażenie: sedes, kabina natryskowa, umywalka; na poddaszu posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: wanna, sedes, umywalka, bidet. Schody wewnętrzne: żelbetowe, obłożone drewnem, barierka szklana. Wrota garażowe stalowe segmentowe z napędem, posadzka z gresu. Na balkonach i tarasie terakota. W budynku wykonano instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową, domofonową. W salonie wykonano kominek opalany drewnem, bez obudowy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 149,19 m², powierzchnia całkowita 190,35 m². Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry. Standard wykończenia budynku określa się jako bardzo dobry.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 24-04-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 872 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 654 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 240,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00048484/7

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 11-04-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-124 Skrzeszew w rejonie ul. Familijnej, działka nr 316/45, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00048484/7.

Opis nieruchomości:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ew. 316/45 z obrębu 0001 Skrzeszew o powierzchni 4405 m², położonej w Skrzeszewie w rejonie ul. Familijnej, gmina Wieliszew, powiat legionowski, woj. mazowieckie. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w promieniu ok. 6,4 km od centrum Wieliszewa oraz w promieniu ok. 8,5 km od centrum Legionowa. Dojazd drogą gruntową, częściowo utwardzoną płytami betonowymi, wewnętrzną o małym natężeniu ruchu pojazdów (brak zapewnionego prawnego dostępu do drogi publicznej). Dostęp do punktów handlowo - usługowych i obiektów użyteczności publicznej dobry/średni. Nieruchomość posiada kształt wielokąta. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, nie jest zagospodarowana. Działka nie jest położona w zasięgu lokalnej sieci uzbrojenia terenu, ale przez jej teren przechodzą dwie nitki rurociągu naftowego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XI/88/11 z dnia 29.06.2011 r. Rady Gminy Wieliszew w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „PRZYJAŹŃ”- rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Skrzeszew, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach rolnych, symbol 29Rx oraz w granicach stanowiska archeologicznego nr 52-65/48.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 18-04-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 46 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 680,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00079423/8

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 22-05-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego: 05-110 Jabłonna, ul. Pańska, działka nr 1449/149, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00079423/8.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana w użytkowaniu wieczystym położona w miejscowości Jabłonna przy ulicy Pańskiej, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 1449/149 o powierzchni 0,0582 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o długości około 38 m i szerokości około 15,3 m. Nieruchomość jest ogrodzona łącznie z nieruchomością sąsiednią od strony wschodniej. Ogrodzenie wykonane jest z przęseł systemowych z drutu. W ogrodzeniu od strony ulicy zamontowano bramę wjazdową zgodną z systemem ogrodzenia. Teren nieruchomości jest płaski, niezagospodarowany, nieutwardzony, użytkowany jako plac składowy kruszywa budowlanego oraz innych materiałów i maszyn. Przy ogrodzeniu od strony północnej posadzone są rośliny ozdobne. Nie stwierdzono wprowadzonych na teren nieruchomości przyłączy do sieci uzbrojenia komunalnego. Nieruchomość jest położona w kierunku wschodnim od centrum miejscowości Jabłonna przy ulicy Pańskiej. Nieruchomość przylega południową granicą do ulicy Pańskiej, północną do obwodnicy Jabłonny, z pozostałych stron do nieruchomości niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz gminne tereny sportowe, nieco dalej szkoła podstawowa. Od obwodnicy nieruchomość jest oddzielona ekranami akustycznymi. Okolica nie jest w pełni zagospodarowana. Ulica Pańska ma nawierzchnię bitumiczną. W ulicy Pańskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dostępna jest sieć energetyczna. Sieci wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa dostępne są w odległości około 50 m.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 29-05-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 194 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 175,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 490,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00017379/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08-05-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Beniaminów, gmina Nieporęt, działka nr 258, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00017379/2.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Beniaminów, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 258 o powierzchni 0,0668 ha w obrębie 0003 Beniaminów. Nieruchomość położona jest w miejscowości Beniaminów, zlokalizowanej w północno-wschodniej części gminy Nieporęt. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do drogi o nawierzchni gruntowej, z pozostałych stron do działek z zabudową letniskową. Nieruchomość oddalona jest od siedziby gminy w Nieporęcie o około 12 km, od centrum Legionowa o około 18 km. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej. Nieruchomość znajduje się na terenie o dominującej funkcji rekreacyjno-letniskowej. W bliskim sąsiedztwie brak punktów handlowych lub usługowych. Dojazd od drogi o nawierzchni bitumicznej niepublicznymi drogami żwirowymi i gruntowymi na odcinku około 420 m. Biegły nie uzyskał informacji, czy właściciel nieruchomości szacowanej posiada udziały w drogach dojazdowych do nieruchomości.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 15-05-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 54 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 430,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00006268/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 28-02-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 145, działka nr 604/1, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00006268/1.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona: 05-110 Jabłonna przy ulicy Modlińskiej 145, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 604/1 o powierzchni 0,5807 ha, w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o średniej długości około 147 m i średniej szerokości około 40 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, trzema budynkami gospodarczymi oraz szklarnią. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w północnej części działki, budynki gospodarcze w środkowej części przy zachodniej granicy działki, szklarnia zajmuje południową część działki. Ciągi komunikacyjne są wykonane z betonu, miejscami o dużym stopniu zużycia technicznego. Teren od strony ulicy Modlińskiej jest porośnięty trawą i roślinnością ozdobną. Nieruchomość jest ogrodzona, jej powierzchnia jest płaska, bez znaczących deniwelacji i elementów mikrorzeźby. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i gazu ziemnego, własne ujęcie wody oraz własne szambo na ścieki. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna i usługowa. Położenie ogólne nieruchomości określa się jako dobre, przy jednej z głównych ulic miejscowości, z bardzo dobrym dojazdem. Budynek mieszkalny jest wolnostojącym obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w 1981 roku w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 208,29 m². Ponadto w poziomie parteru znajduje się garaż o powierzchni 19,91 m². Fundamenty budynku betonowe oraz murowane z cegły pełnej czerwonej. Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne z cegły pełnej czerwonej. Ściany działowe z cegły dziurawki. Stropy żelbetowe. Stropodach żelbetowy kryty papą. Stolarka okienna drewniana i z PCV. Stolarka drzwiowa drewniana. Na elewacji tynk szlachetny i cegła klinkierowa. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane lub tapetowane, częściowo okładziny drewniane. Podłogi: parkiet, mozaika i terakota. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Stan techniczny budynku określa się jako średni, niektóre elementy budynku są w słabym stanie technicznym. Stwierdzono znaczne zaniedbania w konserwacji bieżącej budynku. W wyniku uszkodzenia pokrycia dachu podczas opadów deszczu występują znaczne przecieki. Na piętrze stwierdzono duże zawilgocenia ścian i sufitów oraz zniszczenia podłóg spowodowane zalewaniem. Zniszczeniu uległa terakota na tarasie. Standard wykończenia wnętrz określa się jako średni –. Obiekt wymaga remontu o znacznym zakresie. Budynek gospodarczy parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 108 m². Składa się z części socjalnej i chłodni (około 80 m²) z agregatem prądotwórczym. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne murowane z gazobetonu i cegły silikatowej. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, w pomieszczeniach sanitarnych glazura. Dach konstrukcji drewnianej pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa. Posadzki z lastriko i terakoty. Instalacje: wodna, gazowa, kanalizacyjna, elektryczna i centralnego ogrzewania. Stan techniczny budynku określa się jako średni. Budynek kotłowni to murowany obiekt parterowy, częściowo zagłębiony w gruncie, o powierzchni użytkowej 168 m². Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne - szkielet stalowy z wypełnieniem z cegły, nieotynkowane. Dach konstrukcji stalowej, pokryty papą, częściowo przeszklony. Stan techniczny średni. Szklarnia o powierzchni 3200 m², wykonana z prefabrykowanych elementów aluminiowych produkcji holenderskiej, montowana kompletnie na fundamentach żelbetowych. Jest wyposażona w instalację elektryczną. Systemy nawadniania i ogrzewania zostały zdemontowane. Obiekt nie jest systematycznie użytkowany. Stan techniczny szklarni ocenia się jako średni. Służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości polega na korzystaniu z dwóch pokoi i kuchni usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń służących do wspólnego korzystania w zakresie takim, jak uprawnieni korzystali w momencie ustanowienia służebności.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 06-03-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 2 417 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 813 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 241 770,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00038448/0 udziału 1/7 części nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (lokal użytkowy – garaż)

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 07-03-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja udziału 1/7 części nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (lokal użytkowy - garaż) położonego: 05-110 Jabłonna, ul. Marmurowa 30/56, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00038448/0.

Opis nieruchomości:

lokal niemieszkalny nr 56 o powierzchni użytkowej 179,70 m² położony na kondygnacji -1. Lokal niemieszkalny stanowi wielostanowiskowy garaż podziemny. Przedmiotowy lokal niemieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. Marmurowej 30, w miejscowości Jabłonna, w promieniu ok. 2,0 km od centrum wsi. W najbliższym otoczeniu wycenianej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W dalszej odległości znajdują się tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi. Budynek mieszkalny wielorodzinny składa się z 3-4 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek wchodzi w skład przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Bukowy Dworek. W budynku zlokalizowane są lokale mieszkalne oraz lokal niemieszkalny stanowiący wielostanowiskowy garaż podziemny. Teren wokół budynku jest zagospodarowany, częściowo utwardzony kostką. Osiedle jest ogrodzone. Konstrukcja i standard wykończenia budynku: ściany konstrukcyjne żelbetowe i murowane, ściany zewnętrzne murowane, stropy żelbetowe, monolityczne, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową, tynki zewnętrzne mineralne, na warstwie styropianu, tynki wewnętrzne gipsowe, okna PCV, drzwi zewnętrzne do klatek schodowych przeszklone, aluminiowe, wyposażone w samozamykacz, komunikacja wspólna gres, instalacje elektroenergetyczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. ,gazowa.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 14-03-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 22 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 220,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00019106/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 21-02-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-126 Nieporęt, ul. Stokrotki 15, działki nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14, 27/15, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019106/2.

Opis nieruchomości:

nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14 i 27/15 o łącznej powierzchni 1667 m². Nieruchomość ma kształt trapezu o średniej długości około 49,20 m i szerokości około 33,70 m. Wchodzące w skład nieruchomości działki nr 25/15, 26/16 i 27/15 o łącznej powierzchni 353 m² są przeznaczone pod ciąg pieszo-jezdny i docelowo pomniejszą powierzchnię nieruchomości do 1314 m². Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy wynoszącej według danych z kartoteki budynków 143 m². Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość jest porośnięta trawą, drzewami i roślinnością ozdobną. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej oraz własne ujęcie wody i własne szambo na ścieki. Dojazd do nieruchomości wewnętrzną prywatną drogą dojazdową o nawierzchni żwirowej – ulicą Stokrotki. Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości został wybudowany w 1999 roku. Jest to obiekt murowany, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, z niewielkim podpiwniczeniem (około 2 m²). Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, hall, salon, kuchnia, pokój, łazienka, garaż, kotłownia, poddasze: 3 pokoje, garderoba, łazienka, wc oraz powierzchnia niezagospodarowana. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej; kanalizacyjną; elektryczną, centralnego ogrzewania (kocioł olejowy oraz elektryczne, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową. Powierzchnia użytkowa budynku: 179,40 m². Stan techniczny budynku określa się jako dobry.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 28-02-2024 r. o godzinie 11:00.

Suma oszacowania wynosi 929 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 696 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 900,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.