Obwieszczenie o pierwsze licytacji lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr KW WA1L/00019624/9 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-08-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 05-120 Legionowo, ul. 3-go Maja 33/25, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019624/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości: 6927/576117.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. 3-go Maja 33/25, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019624/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości: 6927/576117. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 33 w Legionowie. Otoczenie stanowią podobne budynki wielorodzinne oraz tereny zielone. Brak szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki środowiskowe – typowe dla tego rodzaju osiedla mieszkaniowego. Obiekty usługowe i handlowe rozlokowane są w dość bliskim sąsiedztwie. W otoczeniu brak obiektów uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe. Tereny zabaw dla dzieci zlokalizowane są na terenie osiedla. Dojazd do budynku ulicami o twardej nawierzchni. Na terenie osiedla znajdują się miejsca parkingowe. Osiedle zagospodarowane. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w 1978 roku. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną oraz 9 klatek wejściowych. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, domofonową. Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 69,27 m². Układ funkcjonalny mieszkania jest typowy dla lokali o takiej powierzchni w tym rejonie. Lokal jest wyposażony w balkon. Elementy wykończeniowe: Podłogi: w kuchni terakota, w pokojach i przedpokoju parkiet dębowy, stan średni. Ściany: w pokojach tapeta w średnim stanie, w kuchni tapeta i glazura w pasie nadkuchennym, w przedpokoju boazeria. Łazienka: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: wanna, umywalka, wc: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: sedes. Stolarka okienna: typowa, z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: typowa drewniana, płycinowa, stan średni. Na balkonie posadzka z terakoty, barierka stalowa.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości: 6927/576117 wynosi 398 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 298 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej nr KW WA1L/00009377/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-08-2022r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Marynino przy ul. Słonecznej 2, działki nr. 82/17 oraz 82/18, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00009377/9.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 82/17 i 82/18 o łącznej powierzchni 1749 m² w kształcie pięciokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i wodociągowej. Posiada własne ujęcie wody i własne szambo. Na teren działki jest wprowadzone przyłącze gazowe. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy, częściowo podpiwniczony, z garażem w bryle budynku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w 2008 roku. W kartotece budynków jako rok budowy wpisano 2012. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 150,00 m² (bez pow. garażu), pow. zabudowy 273,80 m². Powierzchnia garażu wynosi 35,8 m². Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Konstrukcja budynku i elementy wykończenia: Fundamenty: betonowe. Ściany zewnętrzne i działowe: murowane z pustaków siporex. Stropy: typu teriva. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Rynny z PCV. Stolarka okienna: z PCV, okleinowana. Stolarka drzwiowa: drewniana, wrota garażowe segmentowe. Elewacja: tynk cienkowarstwowy + docieplenie styropianem grubości 15 cm. Schody zewnętrzne i taras: betonowe, obłożone terakotą w złym stanie, wymagają remontu. Tynki wewnętrzne: w kotłowni i garażu ściany otynkowane, w części mieszkalnej tynki gipsowe malowane, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym, w salonie i częściowo w hallu sufity podwieszane. Budynek został wyposażony w następujące instalacje: elektryczną; wodociągową; kanalizacyjną; centralnego ogrzewania (kominek z płaszczem wodnym w salonie, piec elektryczny, ogrzewanie podłogowe).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 490 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 367 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW WA1L/00067727/2 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego "A" w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 754/1808.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny oznaczony numerem "A", znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 129, wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w działce nr 100/1 w obrębie 26 Legionowo. Powierzchnia działki wynosi 903 m². Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 25,3 m i długości około 36 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 218 m² oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 26 m² i 24 m². Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki. Działka przylega północną granicą do ulicy Tadeusza Kościuszki, wschodnią do ulicy Gnieźnieńskiej. Nieruchomość jest ogrodzona parkanem ze sztachet drewnianych. Właściciel szacowanego lokalu użytkuje wschodnią część działki. Teren tej części działki jest zagospodarowany zielenią, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Furtka jest wykonana w ogrodzeniu od strony ulicy Gnieźnieńskiej, brama wjazdowa od ulicy Kościuszki. Budynki gospodarcze znajdują się w zachodniej części działki i są użytkowane przez właściciela drugiego lokalu mieszkalnego. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, gazu ziemnego i kanalizacyjnej. Nieruchomość jest położona w północno-zachodniej części miasta, w strefie z przeważającą zabudową jednorodzinną, w odległości drogowej około 2,5 km od centrum miasta. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieci energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. Budynek mieszkalny jest obiektem konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w 1921 roku, następnie rozbudowanym i sukcesywnie remontowanym od 2004 roku. Budynek wykonany jest z cegły czerwonej, stropy betonowe, dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Ściany docieplone z zewnątrz styropianem i otynkowane. Lokal mieszkalny powstał w wyniku wydzielenia w budynku dwóch lokali mieszalnych. Lokal szacowany zlokalizowany jest na parterze i poddaszu budynku. Na parterze znajduje się: salon, dwa pokoje, dwa przedpokoje, dwa wc, schowek, kuchnia, wiatrołap i łazienka, na poddaszu znajdują się dwa pokoje, sypialnia, łazienka i przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 177,21 m². Stolarka okienna: drewniana ze szprosami. Stolarka drzwiowa: drewniana. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, częściowo wykonana gładź gipsowa. Posadzki i podłogi: terakota, panele podłogowe, wykładzina. Łazienki: na parterze posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, na poddaszu posadzka z terakoty, na części ścian glazura. Schody na poddasze: betonowe, jedne zatarte na gładko, na drugich wykładzina dywanowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy).

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem "A" położonego w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynosi 623 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 310,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00045225/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022 r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 05-126 Nieporęt, ul. Kwiatowa 22R, Michałów-Grabina, działki nr. 46/54 i 46/56, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00045225/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 46/54 i 46/56 o łącznej powierzchni 4374 m² w kształcie prostokąta. Działka nr 46/56 o powierzchni 284 m² ma kształt wydłużonego prostokąta o długości około 71 m i szerokości około 4 m i została wydzielona pod drogę – ulicę Kwiatową. Działka nr 46/54 o powierzchni 4090 m² ma kształt prostokąta o szerokości około 58 m i długości około 71 m. Nieruchomość przylega od strony północnej do ulicy Kwiatowej o nawierzchni gruntowej, z pozostałych stron do działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Przez zachodnią część działki przebiega na ukos gazociąg wysokiego ciśnienia, a jego strefa ochronna obejmuje praktycznie całą zachodnią część działki. Teren nieruchomości jest płaski, częściowo zagospodarowany, posadzona jest roślinność ozdobna oraz drzewka owocowe, przy budynku i garażach ciągi komunikacyjne są utwardzone betonem. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i gazowej oraz własne ujęcie wody i własne szambo na ścieki. W drodze dostępna jest sieć wodociągowa. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości szacowanej zlokalizowane są podobne nieruchomości oraz grunty niezabudowane. Placówki handlowo - usługowe (najbliższy sklep spożywczo-przemysłowy oddalony jest od nieruchomości o około 600 m), oświatowe (najbliższa szkoła znajduje się na terenie Józefowa, oddalona o około 2,5 km), placówki opieki zdrowotnej, obiekty administracji publicznej i inne, znajdują się na terenie oddalonego o około 5 km Nieporętu. W odległości około 8 km znajduje się Zalew Zegrzyński, będący miejscem rekreacji i sportów wodnych. W odległości około 800 m od nieruchomości znajdują się przystanki autobusowe linii MZK. Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, z dobudowanymi garażami. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 234,7 m². Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Fundamenty: fundamenty betonowe. Ściany konstrukcyjne: murowane z cegły i gazobetonu Ścianki działowe: murowane z cegły dziurawki. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Elewacja: niewykonana. Schody wewnętrzne: drewniane. Schody zewnętrzne: betonowe. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym. Podłogi: terakota, parkiet, deski. Stolarka okienna: drewniana, w przeciętnym stanie. Stolarka drzwiowa: drewniana. W garażu posadzka z terakoty, wrota stalowe uchylne ze sterowaniem. Budynek został wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej; wodociągową (z własnego ujęcia); kanalizacyjną (własne szambo); gazu ziemnego; centralnego ogrzewania i ciepłej wody (kocioł gazowy, kominek opalany drewnem w salonie).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 913 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 684 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.