Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału ograniczonego prawa rzeczowego

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości 0 komentarze/y

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.07.2021r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr. 7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr. 2 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Zwycięstwa 1/18, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00051922/4.