Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW WA1L/00067727/2 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego "A" w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 754/1808.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny oznaczony numerem "A", znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 129, wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w działce nr 100/1 w obrębie 26 Legionowo. Powierzchnia działki wynosi 903 m². Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 25,3 m i długości około 36 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 218 m² oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 26 m² i 24 m². Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki. Działka przylega północną granicą do ulicy Tadeusza Kościuszki, wschodnią do ulicy Gnieźnieńskiej. Nieruchomość jest ogrodzona parkanem ze sztachet drewnianych. Właściciel szacowanego lokalu użytkuje wschodnią część działki. Teren tej części działki jest zagospodarowany zielenią, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Furtka jest wykonana w ogrodzeniu od strony ulicy Gnieźnieńskiej, brama wjazdowa od ulicy Kościuszki. Budynki gospodarcze znajdują się w zachodniej części działki i są użytkowane przez właściciela drugiego lokalu mieszkalnego. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, gazu ziemnego i kanalizacyjnej. Nieruchomość jest położona w północno-zachodniej części miasta, w strefie z przeważającą zabudową jednorodzinną, w odległości drogowej około 2,5 km od centrum miasta. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieci energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. Budynek mieszkalny jest obiektem konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w 1921 roku, następnie rozbudowanym i sukcesywnie remontowanym od 2004 roku. Budynek wykonany jest z cegły czerwonej, stropy betonowe, dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Ściany docieplone z zewnątrz styropianem i otynkowane. Lokal mieszkalny powstał w wyniku wydzielenia w budynku dwóch lokali mieszalnych. Lokal szacowany zlokalizowany jest na parterze i poddaszu budynku. Na parterze znajduje się: salon, dwa pokoje, dwa przedpokoje, dwa wc, schowek, kuchnia, wiatrołap i łazienka, na poddaszu znajdują się dwa pokoje, sypialnia, łazienka i przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 177,21 m². Stolarka okienna: drewniana ze szprosami. Stolarka drzwiowa: drewniana. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, częściowo wykonana gładź gipsowa. Posadzki i podłogi: terakota, panele podłogowe, wykładzina. Łazienki: na parterze posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, na poddaszu posadzka z terakoty, na części ścian glazura. Schody na poddasze: betonowe, jedne zatarte na gładko, na drugich wykładzina dywanowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy).

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem "A" położonego w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynosi 623 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 310,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00045225/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022 r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 05-126 Nieporęt, ul. Kwiatowa 22R, Michałów-Grabina, działki nr. 46/54 i 46/56, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00045225/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 46/54 i 46/56 o łącznej powierzchni 4374 m² w kształcie prostokąta. Działka nr 46/56 o powierzchni 284 m² ma kształt wydłużonego prostokąta o długości około 71 m i szerokości około 4 m i została wydzielona pod drogę – ulicę Kwiatową. Działka nr 46/54 o powierzchni 4090 m² ma kształt prostokąta o szerokości około 58 m i długości około 71 m. Nieruchomość przylega od strony północnej do ulicy Kwiatowej o nawierzchni gruntowej, z pozostałych stron do działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Przez zachodnią część działki przebiega na ukos gazociąg wysokiego ciśnienia, a jego strefa ochronna obejmuje praktycznie całą zachodnią część działki. Teren nieruchomości jest płaski, częściowo zagospodarowany, posadzona jest roślinność ozdobna oraz drzewka owocowe, przy budynku i garażach ciągi komunikacyjne są utwardzone betonem. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i gazowej oraz własne ujęcie wody i własne szambo na ścieki. W drodze dostępna jest sieć wodociągowa. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości szacowanej zlokalizowane są podobne nieruchomości oraz grunty niezabudowane. Placówki handlowo - usługowe (najbliższy sklep spożywczo-przemysłowy oddalony jest od nieruchomości o około 600 m), oświatowe (najbliższa szkoła znajduje się na terenie Józefowa, oddalona o około 2,5 km), placówki opieki zdrowotnej, obiekty administracji publicznej i inne, znajdują się na terenie oddalonego o około 5 km Nieporętu. W odległości około 8 km znajduje się Zalew Zegrzyński, będący miejscem rekreacji i sportów wodnych. W odległości około 800 m od nieruchomości znajdują się przystanki autobusowe linii MZK. Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, z dobudowanymi garażami. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 234,7 m². Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Fundamenty: fundamenty betonowe. Ściany konstrukcyjne: murowane z cegły i gazobetonu Ścianki działowe: murowane z cegły dziurawki. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Elewacja: niewykonana. Schody wewnętrzne: drewniane. Schody zewnętrzne: betonowe. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym. Podłogi: terakota, parkiet, deski. Stolarka okienna: drewniana, w przeciętnym stanie. Stolarka drzwiowa: drewniana. W garażu posadzka z terakoty, wrota stalowe uchylne ze sterowaniem. Budynek został wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej; wodociągową (z własnego ujęcia); kanalizacyjną (własne szambo); gazu ziemnego; centralnego ogrzewania i ciepłej wody (kocioł gazowy, kominek opalany drewnem w salonie).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 913 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 684 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego nr KW WA1L/00066757/4

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.06.2022 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr. 127 w budynku położonym w Legionowie przy ul. Hubala 2, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00066757/4.

Przedmiotem licytacji jest lokal położony w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Hubala 2 w Legionowie. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielopłytowej w 1978 r. Posiada 12 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną oraz 4 klatki wejściowe. Klatki schodowe są w średnim stanie technicznym, na ścianach lamperia olejna, posadzka i schody z lastriko, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Budynek kryty stropodachem z powłoką z papy. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, telewizji kablowej, windę. Elementy zewnętrzne budynku (elewacja, drzwi wejściowe) są w średnim stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynku określa się jako średni. Budynek jest prawidłowo eksploatowany i konserwowany. Lokal nr. 127 położony jest na siódmym piętrze w budynku wielorodzinnym 12 kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30 m². Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez Komornika. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się ogólny stan techniczny i standard lokalu jako średni.

Suma oszacowania wynosi 249.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187.125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.950,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00010100/7

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.05.2022 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr. 5, odbędzie się druga licytacja udziału nr 1 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Serocku przy ul. Nasielskiej, działka nr. 74, obręb ewidencyjny 04, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00010100/7.

Przedmiotem licytacji jest udział w nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nasielskiej w Serocku, w strefie pośredniej miasta. Miasto Serock i jego okolice stanowią atrakcyjny rejon inwestycyjny ze względu na walory przyrodniczo-rekreacyjne (położenie nad rzeką Narew oraz w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego i rzeki Bug, bliskość Warszawy i położenie przy bardzo uczęszczanej trasie komunikacyjnej, tak lądowej, jak i wodnej w kierunku Mazur i Suwalszczyzny). Udział w nieruchomości gruntowej stanowiący niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 74 o powierzchni 799 m² ma kształt prostokąta o szerokości około 21 m i długości około 38 m. Nieruchomość przylega południową granicą do ulicy Nasielskiej. Ogrodzenie od strony ulicy wykonane jest w części z kształtowników metalowych oraz w części z blachy trapezowej ocynkowanej. Nieruchomość jest przedzielona na dwie części wzdłuż długości ogrodzeniem z blachy profilowanej ocynkowanej. Od strony północnej ogrodzenie również z takiej blachy. Od strony zachodniej brak ogrodzenia – część zachodnia działki nr 74 jest porośnięta trawą i ogrodzona łącznie z działkami nr 57, 58, 72 i 73. Południowo-zachodni narożnik działki znajduje się poza ogrodzeniem. Wschodnia część działki jest ogrodzona łącznie z działką sąsiednią nr 75. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Przy południowej granicy działki znajdują się słupy energetyczne linii średniego napięcia, które znacznie utrudniają wykonanie bezpośredniego wjazdu na działkę z ulicy. Utrudnieniem w zagospodarowaniu działki jest również sama linia energetyczna, przebiegająca nad południową częścią działki.

Suma oszacowania udziału nr 1 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 67.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.780,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00010335/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr. 7 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-110 Jabłonna, Rajszew, działki nr. 67/3 oraz 67/5, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00010335/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki gruntu nr 67/3 i 67/5 o łącznej powierzchni 3,0229 ha. Działka nr 67/3 ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 320 m i szerokości około 75 m, natomiast działka nr 67/5 ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach około 81 m x 78 m. Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone. Powierzchnia działek jest zróżnicowana, znacznie zaniedbana, porośnięta trawą, chwastami oraz gęstymi krzewami i drzewami samosiewkami. Działki wymagają uporządkowania i usunięcia zbędnej roślinności. Nieruchomość nie jest użytkowana rolniczo. Położona w południowej części obrębu Rajszew, w oddaleniu od zabudowy miejscowości. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, natomiast ma zapewniony dostęp po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/17, 67/25 i 67/26 na podstawie ustanowionej przez Sąd Rejonowy w Legionowie służebności drogi koniecznej. Dojazd do nieruchomości jest także możliwy od strony południowej ulicą Golfową i następnie poprzez tereny prywatne klubu golfowego, ale dostęp od tej strony jest utrudniony przez gęstą roślinność. Przez wymienione działki obciążone służebnością drogi koniecznej odległość od północnej granicy działki nr 67/5 do drogi publicznej wynosi około 250 m. Odległość do centrum Jabłonny wynosi około 8,5 km, do centrum Legionowa około 11 km. W bliskim sąsiedztwie szacowanej nieruchomości brak sieci uzbrojenia komunalnego. Dostępna jest w odległości około 250 m sieć energii elektrycznej. W bliskim otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane o takim samym stanie zagospodarowania, od strony południowej znajdują się tereny klubu golfowego.

Suma oszacowania w.w nieruchomości wynosi 1.648.000,00 zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.236.000,00 zł (brutto). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 164.800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziałów w nieruchomości nr KW WA1L/00069074/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.05.2022 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr. 7 odbędzie się pierwsza licytacja udziałów nr. 3 w wysokości 1/90; nr. 10 w wysokości 1/6; nr.1 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części nieruchomości należącej do Marianny Loda oraz Franciszka Tadeusza Loda położonej pod adresem: 05-120 Legionowo, Mikołaja Kopernika 21, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00069074/3.

Przedmiotem licytacji są udziały w nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Mikołaja Kopernika 21 przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych: nr 66/1 o powierzchni 753 m² i nr 66/2 o powierzchni 606 m², łącznie 1359 m². Nieruchomość łącznie ma kształt prostokąta o długości około 49,6 m i szerokości około 27,5 m, każda z działek ma kształt wielokąta. Działka nr 66/1 przylega wschodnią granicą do ulicy Kopernika, północną do ulicy 3 Maja, działka nr 66/2 przylega północną granicą do ulicy 3 Maja. Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Działka nr 66/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni zabudowy 268 m², działka nr 66/2 jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 111 m².

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki nr 66/1, budynek gospodarczy przy południowo-wschodniej granicy działki nr 66/2. Teren działki nr 66/1 przy budynku mieszkalnym jest utwardzony kostką brukową oraz zagospodarowany zielenią ozdobną. Działka nr 66/2 jest zaniedbana, porośnięta trawą i chwastami. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Budynek mieszkalny posadowiony na działce numer 66/1 został wybudowany w 1934 roku. Jest to obiekt trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Instalacje w budynku: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna. Budynek został w ostatnich latach wyremontowany i wydzielono w nim 21 lokali mieszkalnych: po 6 na parterze, I i II piętrze oraz 3 na poddaszu. Lokale na parterze oraz I i II piętrze są wykończone w dobrym standardzie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Na podłogach terakota i panele podłogowe, tynki gładkie, w łazienkach posadzka z terakoty, na ścianach glazura do wysokości około 2 m. Lokale na poddaszu są w stanie surowym. Lokale nie posiadają pomieszczeń przynależnych. Poszczególne lokale mieszkalne nie stanowią odrębnych nieruchomości. Prawo do korzystania z nich zostało nabyte jako udział ułamkowy w nieruchomości zabudowanej. Jedynie przy nabyciu kilku z udziałów określono w aktach notarialnych ich nabycia uprawnienie do wyłącznego korzystania z określonego lokalu mieszkalnego. Wielkości udziałów w nieruchomości posiadanych przez poszczególnych współwłaścicieli nie są powiązane z wielkością powierzchni lokali, wielkością powierzchni budynku, gruntu lub z ilością lokali mieszkalnych. Budynek jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Budynek gospodarczy posadowiony na działce numer 66/2 jest konstrukcji murowanej, parterowy, prawdopodobnie częściowo podpiwniczony, o nieustalonej dacie budowy (prawdopodobnie zbliżonej do daty budowy budynku mieszkalnego). Ściany wykonane z cegły, brak stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz instalacji. Do budynku doprowadzona jest sieć wodociągowa i gazowa. Prawdopodobnie w podpiwniczeniu mieści się kotłownia gazowa zasilająca instalację ogrzewania w budynku mieszkalnym. Obecnie budynek nie nadaje się do użytkowania, jego stan techniczny określa się jako zły.

Suma oszacowania udziału nr. 1 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40.425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00 zł.

Suma oszacowania udziału nr. 10 w wysokości 1/6 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 808.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 606.300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80.840,00 zł.

Suma oszacowania udziału nr. 3 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40.425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00 zł.

Każda z rękojmi powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,