Obwieszczenie o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr KW WA1L/00058868/6

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-01-2023r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 05-120 Legionowo, ul. Husarska 11/25 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie (adres spółdzielni: ul. Jagiellońska 11; 05-120 Legionowo), dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00058868/6.

Przedmiotem licytacji jest lokal nr 25 położony w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Husarskiej 11 w Legionowie. Otoczenie stanowią podobne budynki wielorodzinne oraz tereny zielone. Brak szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki środowiskowe typowe dla tego rodzaju osiedla mieszkaniowego. Obiekty usługowe i handlowe rozlokowane są w dość bliskim sąsiedztwie. W otoczeniu brak obiektów uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe. Tereny zabaw dla dzieci zlokalizowane są na terenie osiedla. Dojazd do budynku ulicami o twardej nawierzchni. Na terenie osiedla znajdują się miejsca parkingowe. Osiedle jest zagospodarowane, wykonane ciągi komunikacyjne i tereny zielone. Odległość do centrum miasta wynosi około 700 m, Urząd Miasta znajduje się w odległości około 500 m. W promieniu kilkuset metrów znajdują się szkoły, przedszkola, tereny zielone. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w 1980 roku. Posiada 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną oraz 4 klatki wejściowe. Budynek kryty stropodachem z powłoką z papy. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, telewizji kablowej. Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30 m². Lokal posiada balkon oraz pomieszczenie gospodarcze w podpiwniczeniu. Dla potrzeb niniejszego opracowania ogólny stan techniczny i standard lokalu przyjmuje się jako średni. Lokal objęty jest umową najmu na cele mieszkaniowe, zawartą w dniu 30.06.2014r. Umowa zawarta została na czas określony do 30.06.2024r. Określona w umowie kwota czynszu wynosi 1 000,00zł miesięcznie przez cały okres umowy, ponieważ nie ma w umowie zapisu o warunkach waloryzacji tej kwoty. Poza czynszem najemca pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem lokalu, w tym opłaty do spółdzielni mieszkaniowej i rachunki za media komunalne. Zgodnie z art. 1002 kpc w przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Suma oszacowania wynosi 285 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 570,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej nr KW WA1L/00062576/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2023r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej pod adresem: 05-120 Legionowo przy ul. Pomorskiej 6C, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00062576/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7/4 w obrębie 54 Legionowo, o powierzchni 312 m², w kształcie prostokąta ze ściętym północnym narożnikiem, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy 97 m². Nieruchomość przylega od strony południowo-wschodniej do ulicy Pomorskiej, z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie od strony ulicy wykonane jest z przęseł stalowych zamocowanych do słupków z cegły klinkierowej. Z pozostałych stron ogrodzenie z siatki stalowej i sztachet drewnianych. Brama wjazdowa i furtka konstrukcji stalowej. Teren nieruchomości jest płaski, dobrze zagospodarowany, porośnięty trawą i roślinnością ozdobną, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjne i gazowej. Wykonane jest własne ujęcie wody oraz system podlewania zieleni. W narożniku działki znajduje się wiata śmietnikowa.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt został wybudowany w 2010 roku, zasiedlony został w 2012 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: hall, salon z jadalnią, kuchnia, łazienka, sień, garaż, kotłownia, poddasze: cztery sypialnie, hall, łazienka. Fundamenty betonowe. Ściany z pustaków ceramicznych Porotherm. Strop nad parterem żelbetowy Teriva. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Rynny z PCV. Stolarka okienna: z PCV, okna połaciowe drewniane. Stolarka drzwiowa: drewniana. Elewacja: tynk cienkowarstwowy. Tynki wewnętrzne: gładź gipsowa malowana, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym. Podłogi: na parterze z dębu bielonego i terakoty, na poddaszu deski jesionowe i parkiet panelowy, w hall gres polerowany. Łazienki: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, kompletne wyposażenie. Schody wewnętrzne żelbetowe, obłożone drewnem. Strych: wykonane podłogi oraz ściany z płyt gipsowo-kartonowych, możliwość adaptacji na mieszkalny. Wrota garażowe stalowe uchylne, posadzka z gresu. Na balkonach i tarasie terakota. Taras jest wyposażony w rozwijaną automatycznie markizę. W budynku wykonano instalacje: elektryczną (nowoczesne oświetlenie LED), wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową, domofonową. W salonie wykonano kominek opalany drewnem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 149,19 m², powierzchnia całkowita 190,35 m². Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry. Standard wykończenia budynku określa się jako bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 798 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 598 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 850,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu użytkowego wraz ze związanym z lokalem udziałem nr KW WA1L/00043881/5

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2022r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 3577/8243 części niewydzielonej części nieruchomości w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kopernika 3A, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00043881/5.

Przedmiotem licytacji jest lokal niemieszkalny znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Kopernika 3A w Legionowie. Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Ulica Kopernika jest ulicą poprzeczną do ulicy Piłsudskiego, będącą jedną z głównych ulic miasta. Budynek mieszkalno-usługowy położony pod ww. adresem został wybudowany w 1981 roku. Składa się z jednego lokalu niemieszkalnego i dwóch mieszkalnych. Budynek posiada w części trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną oraz w części dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W budynku znajdują się następujące instalacje: wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna. Na części parteru mieści się lokal niemieszkalny – pracownia cukiernicza, pozostała część budynku stanowi lokal mieszkalny. Wejście główne do lokalu niemieszkalnego po schodach od frontu budynku, wejście pomocnicze z tyłu budynku. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, budynek jest prawidłowo użytkowany i konserwowany.

Lokal niemieszkalny położony jest na parterze budynku opisanego powyżej. Składa się z sali sprzedaży, biura, pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych pracowni cukierniczej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 249,90 m². W piwnicy znajdują się pomieszczenia pomocnicze o powierzchni 108,30 m². Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, w sali sprzedaży zamontowana klimatyzacja. Lokal posiada własną instalację centralnego ogrzewania z kotłem gazowym dwufunkcyjnym. Lokal jest wykorzystywany przez właściciela dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności (pracowania cukiernicza). Określona poniżej suma oszacowania nie obejmuje wyposażenia pracowni cukierniczej.

Suma oszacowania wynosi 819.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 614.625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81.950,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.