Wzory pism Komornik Sądowy Marcin Turski

Jak założyć sprawę u Komornika

  • wypełnij wniosek egzekucyjny (do pobrania poniżej) oraz załącz tytuł wykonawczy (oryginał) zaopatrzony w klauzulę wykonalności;
  • w celu przyspieszenia egzekucji, podaj jak najwięcej danych osobowych dotyczących dłużnika, tj. numery: PESEL, NIP, REGON lub przynajmniej datę urodzenia czy imiona rodziców dłużnika, jeśli dłużnik jest osobą fizyczną/ numer KRS, jeśli dłużnik jest osobą prawną;
  • jeśli znasz miejsce pracy swojego dłużnika lub nazwę banku, w którym posiada on konto (numer rachunku bankowego nie jest konieczny) — zaznacz to we wniosku;
  • jeżeli chcesz skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika, koniecznie podaj numer księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli nie znasz numeru księgi wieczystej, możesz zlecić odpłatne ustalenie tego numeru Komornikowi;
  • po złożeniu wniosku egzekucyjnego Komornik może wezwać Cię o zaliczkę na zapytania np.: do ZUS, US, Wydziału Ewidencji Gruntów, koszty korespondencji, koszty poszukiwania majątku itd. lub na przejazd, jeśli dłużnik mieszka w innej miejscowości, niż znajduje się siedziba kancelarii Komornika. Zaliczkę możesz wpłacić tylko i wyłącznie na numer konta podany w wezwaniu lub bezpośrednio w kasie kancelarii;
  • podpisany wniosek wyślij listem poleconym lub złóż osobiście w kancelarii.

WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE W SPRAWIE ALIMENTACYJNEJ

OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA