Wpłaty Komornik Sądowy Marcin Turski

Wpłaty przelewem

Wpłat przelewem można dokonywać na rachunek bankowy kancelarii nr 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 (Santander Bank Polska S.A.). Należy pamiętać, aby przy dokonywaniu wpłat podać numer sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.

Wpłaty gotówkowe

Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie kancelarii pod adresem Al. 3 Maja 22 F w Legionowie, w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-16:00, we wtorki w godzinach 9:00-17:00