Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości GKm138/22

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022 r. o godz. 12:00 pod adresem: 02-516 Warszawa, ul. Tadeusza Rejtana 17/22 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Komputer (laptop) Dell
 • Klawiatura Komputerowa (kolor czarny)
 • Telefon (kolor czarny) Philips
 • Szafka kolor czarny
 • Kosz na śmieci w kolorze srebrnym, zamykany
 • Skaner Fujitsu FI-6130
 • Maszyna wielofunkcyjna Dell MFR 3115CN
 • Bindownica Fellowes
 • Szafka
 • Tablica korkowa
 • Lada recepcyjna
 • Kwiaty
 • Zestaw obrazów składający się z 6 częsci
 • Biurko, kolor ciemny brąz
 • Kontenerek (trzy szuflady, zamykany)
 • Dostawka do biurka, kolor ciemny brąz
 • Komoda
 • Kanapa skórzana, kolor czarny
 • Fotel biurowy, kolor czarny
 • Stolik kawowy, kolor ciemny brąz
 • Zestaw obrazów oraz certyfikatów składający się z 25 szt.
 • Zestaw składający się z: kija do golfa, trawa do golfa, 3 piłeczki golfowe
 • Maszyna do pisania (wieloletnia)
 • Lodówka "LG" GC-051SS
 • Mikrofala "Amica"
 • Czajnik elektryczny "Zelmer"
 • Ekspress do kawy Philips Saeco Shall
 • Ekspress do kawy Nescafe Dolce Gusto Krups
 • Zestaw kieliszków do wina duże, składający się z 5 szt.
 • Zestaw kieliszków do alkoholu składający się z 10 szt.
 • Zestaw szklanek na napoje duże składający się z 7 szt.
 • Zestaw szklanek na napoje małe składający się z 7 szt.
 • Zestaw dzbanków do herbaty składający się z 2 szt.
 • Zestaw talerzy czarnych dużych składający się z 2 szt.
 • Zestaw czarnych spodków od filiżanek składający się z 9 szt.
 • Zestaw filiżanek, kolor czarny składający się z 7 szt.
 • Zestaw pojemników na mleko i cukier, kolor czarny, składający się z 2 szt.
 • Zestaw kubków w różnych kolorach składając y się z 4 szt.
 • Zestaw pojemników na sól i pieprz składając y się z 2 szt.
 • Zestaw składający się z różnych szklanek - 21 szt.
 • Stół konferencyjny
 • Zestaw krzeseł składający się z 6 szt.
 • Komoda - zestaw składający się z 2 szt.
 • Zestaw biurek składający się z 5 szt.
 • Zestaw kontenerków składający się z 5 szt.
 • Zestaw krzeseł składający się z 5 szt.
 • Komputer stacjonarny Optiplex 755
 • Monitor Hyundai
 • Niszczarka
 • Komoda
 • Laptop DELL 13'
 • Laptop HP
 • Laptop Compaq
 • Obraz
 • Szafka, kolor jasny
 • Ruter Cisco
 • Telefon komórkowy Nokia C3
 • Skaner Fujitsu 6110

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F .

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW WA1L/00067727/2 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego "A" w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 754/1808.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny oznaczony numerem "A", znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 129, wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w działce nr 100/1 w obrębie 26 Legionowo. Powierzchnia działki wynosi 903 m². Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 25,3 m i długości około 36 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 218 m² oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 26 m² i 24 m². Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki. Działka przylega północną granicą do ulicy Tadeusza Kościuszki, wschodnią do ulicy Gnieźnieńskiej. Nieruchomość jest ogrodzona parkanem ze sztachet drewnianych. Właściciel szacowanego lokalu użytkuje wschodnią część działki. Teren tej części działki jest zagospodarowany zielenią, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Furtka jest wykonana w ogrodzeniu od strony ulicy Gnieźnieńskiej, brama wjazdowa od ulicy Kościuszki. Budynki gospodarcze znajdują się w zachodniej części działki i są użytkowane przez właściciela drugiego lokalu mieszkalnego. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, gazu ziemnego i kanalizacyjnej. Nieruchomość jest położona w północno-zachodniej części miasta, w strefie z przeważającą zabudową jednorodzinną, w odległości drogowej około 2,5 km od centrum miasta. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieci energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. Budynek mieszkalny jest obiektem konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w 1921 roku, następnie rozbudowanym i sukcesywnie remontowanym od 2004 roku. Budynek wykonany jest z cegły czerwonej, stropy betonowe, dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Ściany docieplone z zewnątrz styropianem i otynkowane. Lokal mieszkalny powstał w wyniku wydzielenia w budynku dwóch lokali mieszalnych. Lokal szacowany zlokalizowany jest na parterze i poddaszu budynku. Na parterze znajduje się: salon, dwa pokoje, dwa przedpokoje, dwa wc, schowek, kuchnia, wiatrołap i łazienka, na poddaszu znajdują się dwa pokoje, sypialnia, łazienka i przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 177,21 m². Stolarka okienna: drewniana ze szprosami. Stolarka drzwiowa: drewniana. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, częściowo wykonana gładź gipsowa. Posadzki i podłogi: terakota, panele podłogowe, wykładzina. Łazienki: na parterze posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, na poddaszu posadzka z terakoty, na części ścian glazura. Schody na poddasze: betonowe, jedne zatarte na gładko, na drugich wykładzina dywanowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy).

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem "A" położonego w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynosi 623 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 310,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości Km753/19

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się pod adresem: al. 3 Maja 22F, 05-120 Legionowo odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • OPEL ASTRA, kolor czerwony, poj. 1998,00; nr rej. WPR6740E, VIN W0L0AHL4865052375, rok produkcji 2006.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F .

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00045225/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022 r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 05-126 Nieporęt, ul. Kwiatowa 22R, Michałów-Grabina, działki nr. 46/54 i 46/56, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00045225/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 46/54 i 46/56 o łącznej powierzchni 4374 m² w kształcie prostokąta. Działka nr 46/56 o powierzchni 284 m² ma kształt wydłużonego prostokąta o długości około 71 m i szerokości około 4 m i została wydzielona pod drogę – ulicę Kwiatową. Działka nr 46/54 o powierzchni 4090 m² ma kształt prostokąta o szerokości około 58 m i długości około 71 m. Nieruchomość przylega od strony północnej do ulicy Kwiatowej o nawierzchni gruntowej, z pozostałych stron do działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Przez zachodnią część działki przebiega na ukos gazociąg wysokiego ciśnienia, a jego strefa ochronna obejmuje praktycznie całą zachodnią część działki. Teren nieruchomości jest płaski, częściowo zagospodarowany, posadzona jest roślinność ozdobna oraz drzewka owocowe, przy budynku i garażach ciągi komunikacyjne są utwardzone betonem. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i gazowej oraz własne ujęcie wody i własne szambo na ścieki. W drodze dostępna jest sieć wodociągowa. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości szacowanej zlokalizowane są podobne nieruchomości oraz grunty niezabudowane. Placówki handlowo - usługowe (najbliższy sklep spożywczo-przemysłowy oddalony jest od nieruchomości o około 600 m), oświatowe (najbliższa szkoła znajduje się na terenie Józefowa, oddalona o około 2,5 km), placówki opieki zdrowotnej, obiekty administracji publicznej i inne, znajdują się na terenie oddalonego o około 5 km Nieporętu. W odległości około 8 km znajduje się Zalew Zegrzyński, będący miejscem rekreacji i sportów wodnych. W odległości około 800 m od nieruchomości znajdują się przystanki autobusowe linii MZK. Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, z dobudowanymi garażami. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 234,7 m². Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Fundamenty: fundamenty betonowe. Ściany konstrukcyjne: murowane z cegły i gazobetonu Ścianki działowe: murowane z cegły dziurawki. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Elewacja: niewykonana. Schody wewnętrzne: drewniane. Schody zewnętrzne: betonowe. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym. Podłogi: terakota, parkiet, deski. Stolarka okienna: drewniana, w przeciętnym stanie. Stolarka drzwiowa: drewniana. W garażu posadzka z terakoty, wrota stalowe uchylne ze sterowaniem. Budynek został wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej; wodociągową (z własnego ujęcia); kanalizacyjną (własne szambo); gazu ziemnego; centralnego ogrzewania i ciepłej wody (kocioł gazowy, kominek opalany drewnem w salonie).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 913 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 684 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości GKm569/21

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2022 r. o godz. 12:00 pod adresem: 08-440 Pilawa, ul. Letniskowa 4 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Rękawiczki egzaminacyjne medyczne HSK w pudełkach fabrycznych, pakowane po 100 szt.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości GKm 880/20

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się pod adresem: 05-120 Legionowo, al. 3 Maja 22 F odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • samochód osobowy CITROEN C4 PICASSO, kolor srebrny, nr rej. WL0823J, VIN VF7UA9HR8BJ618254, rok produkcji 2011.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości GKm1457/19

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2022 r. o godz. 13:00 pod adresem: Korbielów- Szczyrbok nr działki 6244/6 (Kolej Linowa Baba) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Armatki śnieżne HAPPY SNOW, urządzenie niekompletne, zły stan techniczny.
 • Bramki systemu kontroli BASE SYSTEM, 1 zestaw składający się z 3 sztuk bramek.
 • Żerdzie żelbetonowe 10/200, 19 sztuk o wartości 2215,00 zł.
 • Oświetlenie halogenowe, 60 sztuk o wartości 5500,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego nr KW WA1L/00066757/4

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.06.2022 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr. 127 w budynku położonym w Legionowie przy ul. Hubala 2, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00066757/4.

Przedmiotem licytacji jest lokal położony w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Hubala 2 w Legionowie. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielopłytowej w 1978 r. Posiada 12 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną oraz 4 klatki wejściowe. Klatki schodowe są w średnim stanie technicznym, na ścianach lamperia olejna, posadzka i schody z lastriko, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Budynek kryty stropodachem z powłoką z papy. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, telewizji kablowej, windę. Elementy zewnętrzne budynku (elewacja, drzwi wejściowe) są w średnim stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynku określa się jako średni. Budynek jest prawidłowo eksploatowany i konserwowany. Lokal nr. 127 położony jest na siódmym piętrze w budynku wielorodzinnym 12 kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30 m². Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez Komornika. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się ogólny stan techniczny i standard lokalu jako średni.

Suma oszacowania wynosi 249.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187.125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.950,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Kmp90/17

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2022 r. o godz. 12:30 pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Mikołaja Kopernika 3a odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Szafa Chłodnicza magazynowa BOCHNIA
 • Szafa Chłodnicza magazynowa BOCHNIA - niesprawna
 • Szafa Mrożąca BOCHNIA - niesprawna
 • Chłodnia Magazynowa Hendi
 • Witryna Chłodnicza cukiernicza BOCHNIA - niesprawna
 • Witryna Chłodnicza cukiernicza BOCHNIA
 • Regał cukierniczy z lustrami BOCHNIA
 • Ubijaczka wraz z osprzętem (kotły, haki, części zapasowe, rózgi)
 • Mieszałka cukiernicza wraz z osprzętem (kotły, rózgi) - niesprawna
 • Ubijaczka wraz z osprzętem (kocioł, rózga) REGO
 • Zmywarka przemysłowa Winterhalter
 • Mikser KITCHENAID wraz z osprzętem
 • Smażalnik do pączków
 • Smażalnik do pączków - niesprawny
 • Okap z wentylatorem
 • Stół roboczy
 • Wanna STALGAST
 • Regał - ociekacz
 • Blachy aluminiowe 40/60 do ciastek
 • Blachy aluminiowe 40/60/8 do wypieku
 • Blachy aluminiowe 20/60/8 do wypieku
 • Szafki BHP

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Km1198/15

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2022 r. o godz. 13:00 w lokalu: Inowrocław, ul. Dubienka 5/10 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • TELEWIZOR PANASONIC 19 CALI KINESKOPOWY
 • TELEFON N 97 NOKIA RM-555 NR 353391/04/527856/7

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.