Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 48/19, Km 1435/17, Km 509/19, Km 235/21

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości 0 komentarze/y

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2021 r. o godz. 12:00 pod adresem: 05-082 Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 52 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Tkanina satynowa Ecru, tkanina na pościel, 100% bawełna, szer. 165 cm, cał. rozmiar 2524 m, ilość rolek 25 szt
 • Tkanina satynowa biała, tkanina na pościel, 100% bawełna, szer. 300 cm., cał. rozmiar 4925 m, ilość rolek 41 szt
 • Prześcieradło Bawełniane 160, 100%bawełna, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Bawełniane 180, 100% bawełna, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Bawełniane 220, 100% bawełna wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Flanelowe 160, 100% bawełna, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Flanelowe 180, 100% bawełna, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Flanelowe 200, 100% bawełna, wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 90, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 90x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 120, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 120x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 140, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 140x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 160, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 180, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 90x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 120x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 140x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Jersey, 100% bawełna, wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Frotte Tulipan 4, 100% bawełna, wym.: 175x220 mm
 • Prześcieradło Frotte Tulipan 6, wym.: 150x205 mm
 • Prześcieradło Kora 180x210, 100% bawełna, wym.: 180x210 mm
 • Prześcieradło Kora 200x220, 100% bawełna, wym.: 200x220 mm

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w ograniczonym prawie rzeczowym nr KW WA1L/00051922/4

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2021 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja udziału nr. 2 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Zwycięstwa 1/18, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00051922/4.

Przedmiotem licytacji jest udział nr. 2 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zwycięstwa 1 w Legionowie. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w 1991 roku. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną oraz trzy klatki wejściowe. Lokal położony jest na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym. Składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal jest wyposażony w balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 79,90m². Układ funkcjonalny mieszkania jest dobry. Uprawniony do lokalu ma prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego w piwnicy. Elementy wykończeniowe: Stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: drewniana, stan dobry. Posadzki i podłogi: w kuchni terakota, w przedpokoju i pokojach deski panelowe. Tynki wewnętrzne: w kuchni w pasie nadszafkowym glazura, w pokojach i przedpokoju gładzie gipsowe malowane. Miejscowo na sufitach wykonane są elementy ozdobne. Łazienka: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: umywalka, wanna, ogólny stan dobry. Wc: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, wyposażenie: sedes,umywalka,ogólny stan dobry. W przedpokoju wykonano zabudowę meblową w postaci dwóch szaf. Również w jednym z pokoi wykonano szafę. Na balkonie posadzka z terakoty, barierka metalowa. Ogólny stan techniczny i standard lokalu oceniono jako dobry+. Lokal jest dobrze utrzymany i prawidłowo użytkowany.

Suma oszacowania w.w udziału wynosi 223.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 148.933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.340,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy zespołem budynków mieszkalnych nr KW WA1L/00037003/2 w trybie uproszczonym

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17.12.2021r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22F, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy zespołem budynków mieszkalnych położonej w gminie: 05-140 Serock N. Narwią, miejscowości: Wierzbica, obręb ewidencyjny 25, nr. działki 172/4, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00037003/2.

Przedmiotem licytacji jest działka nr 172/4 o powierzchni 1,1718 ha w kształcie wielokąta. Działka usytuowana jest na skarpie opadającej w kierunku południowym (w stronę rzeki Narew). Od strony południowej graniczy z wąwozem cieku wodnego, tworzącego u podnóża niewielką zatokę. Działka jest ogrodzona, wjazd na jej teren bezpośrednio z drogi publicznej. Powierzchnia działki jest porośnięta gęstymi krzewami i drzewami samosiewkami oraz trawą i chwastami. Na działce rozpoczęto budowę zespołu mieszkalnego, składającego się z 6 budynków, w tym 5 mieszkalnych i jednego usługowego, z pełną infrastrukturą techniczną. Działka jest niezagospodarowana, stanowiła poprzednio teren budowy, obecny jej stan uniemożliwia prowadzenie prac budowlanych. Przez teren działki wykonana była tymczasowa droga z płyt betonowych, która obecnie nie jest przejezdna. Działka posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Budowa od kilku lat jest wstrzymana i nie są prowadzone żadne prace, nawet konserwacyjne i zabezpieczające dotychczas wykonane obiekty. Budowa była realizowana na podstawie decyzji nr 1429/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22.12.2003 r., wydanej dla inwestora „Serwbud” S.A. ul. Powstańców Śląskich 106 lok 15 w Warszawie, która decyzją Starosty Legionowskiego nr 222/2005 z dnia 12.07.2005 r. została przeniesiona na rzecz „Apartamenty Serock” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 106 lok. 15, Warszawa.

Suma oszacowania wynosi 8.039.100,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 4.019.550,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT). Nabywcę ww. nieruchomości obciążać będzie czynsz z tytułu umowy najmu, za cały czas jej obowiązywania oszacowanej przez biegłego na kwotę 7.100,00 zł netto powiększonej o należny podatek VAT. W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii Komornika: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22F we wtorki od godz. 9.00 do 17.00.

Zgodnie z art. 867 (1) w zw. z art. 1013.6 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 803.910,00 zł w gotówce lub na konto tut. Komornika w: Santander Bank Polska SA 7 O. w Warszawie 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w nieruchomości Km 142/21

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości 0 komentarze/y

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-11-2021r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr. 3 w wysokości 1/4 części niewydzielonej części nieruchomości działki nr. 123 położonej: 05-140 Serock, Borowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00028956/1.

Przedmiotem licytacji jest udział w działce nr 123 o pow. 0,5825 ha, która ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości około 198 m i szerokości od około 28 m do około 30,5 m, jest niezabudowana. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności. Działka przylega południowo-wschodnią granicą do ulicy Nasielskiej. Jest niezabudowana oraz częściowo ogrodzona ogrodzeniami nieruchomości sąsiednich. Na teren działki jest wprowadzone przyłącze wodociągowe. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności. W ulicy Nasielskiej dostępne są sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Dojazd do działki ulicą Nasielską o nawierzchni bitumicznej. Odległość drogowa do centrum Serocka wynosi około 5,5 km, do centrum Legionowa około 13 km, do centrum Warszawy około 37 km. W miejscowości znajdują się sklepy z podstawowymi artykułami. Brak w otoczeniu szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki środowiskowe typowe dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W bliskim sąsiedztwie brak obiektów uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – obręb Borowa Góra uchwalonym uchwałą nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02.02.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2164 z dnia 13.03.2015 r.) zmienionym uchwałą nr 503/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej w Serocku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6849 z dnia 05.07.2018 r.): działka nr 123 w obrębie Borowa Góra znajduje się częściowo na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U2 oraz częściowo na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne ekstensywnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem Mne3.

Suma oszacowania udziału nr 3 w wysokości 1/4 części niewydzielonej części nieruchomości wynosi 202.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151.725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.230,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.