Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 1457/19, GKm 251/21

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości 0 komentarze/y

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022r. o godz. 17:00 pod adresem: Korbielów-Szczyrbok nr działki 6244/6 (Kolej Linowa Baba) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Armatki śnieżne HAPPY SNOW urządzenie niekompletne, zły stan techniczny.
 • Bramki systemu kontroli BASE SYSTEM 1 zestaw składający się z 3 sztuk bramek.
 • Zestaw składający się z żerdzi żelbetonowych 10/200 (19 sztuk o wartości 2215,00 zł) oraz oświetlenia halogenowego (60 sztuk o wartości 5500,00 zł).

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1198/15

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości 0 komentarze/y

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2022r. o godz. 12:00 w lokalu: Inowrocław, ul. Dubienka 5/10 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • TELEWIZOR PANASONIC 19 CALI KINESKOPOWY
 • TELEFON N 97 NOKIA RM-555 NR 353391/04/527856/7

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 48/19, Km 1435/17, Km 509/19, Km 235/21

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości 0 komentarze/y

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2021 r. o godz. 12:00 pod adresem: 05-082 Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 52 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Tkanina satynowa Ecru, tkanina na pościel, 100% bawełna, szer. 165 cm, cał. rozmiar 2524 m, ilość rolek 25 szt
 • Tkanina satynowa biała, tkanina na pościel, 100% bawełna, szer. 300 cm., cał. rozmiar 4925 m, ilość rolek 41 szt
 • Prześcieradło Bawełniane 160, 100%bawełna, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Bawełniane 180, 100% bawełna, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Bawełniane 220, 100% bawełna wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Flanelowe 160, 100% bawełna, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Flanelowe 180, 100% bawełna, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Flanelowe 200, 100% bawełna, wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 90, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 90x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 120, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 120x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 140, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 140x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 160, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką 180, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Frotte z gumką, 82% bawełna, 18% poliester, wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 90x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 120x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 140x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 160x200 mm
 • Prześcieradło Yersey, 100% bawełna, wym.: 180x200 mm
 • Prześcieradło Jersey, 100% bawełna, wym.: 200x200 mm
 • Prześcieradło Frotte Tulipan 4, 100% bawełna, wym.: 175x220 mm
 • Prześcieradło Frotte Tulipan 6, wym.: 150x205 mm
 • Prześcieradło Kora 180x210, 100% bawełna, wym.: 180x210 mm
 • Prześcieradło Kora 200x220, 100% bawełna, wym.: 200x220 mm

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.