Obwieszczenie o pierwszej licytacji prawa własności lokalu niemieszkalnego nr KW WA1L/00034607/5

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.03.2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr. 7, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu niemieszkalnego - garażu nr. 014 w budynku położonym w Jabłonnie ul. Sadowa 2, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00034607/5 wraz z udziałem w wysokości 10/10000 w nieruchomości wspólnej jako udział związany z własnością lokalu.

Przedmiotem licytacji jest lokal niemieszkalny - garaż położony w przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się szacowany lokal, został wybudowany w 2001 roku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 13,84 m2. Wrota garażowe metalowe. Wjazd do garażu znajduje się na poziomie gruntu. Budynek w którego przyziemiu znajduje się garaż jest to obiekt konstrukcji tradycyjnej murowanej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty blachodachówką. Budynek posiada cztery klatki wejściowe. W przyziemiu budynku znajdują się lokale niemieszkalne – garaże, na pozostałych kondygnacjach znajdują się lokale mieszkalne. Posadzka na klatkach i schody wyłożone gresem, na ścianach lamperie olejne. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, domofonową, telekomunikacyjną, antenową. Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, drzwi wejściowe) w dobrym stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry.

Suma oszacowania lokalu niemieszkalnego wynosi 21.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15.900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.120,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.