Obwieszczenie o pierwszej licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków nr KW WA1L/00007841/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków położonej pod adresem: 05-126 Nieporęt, Białobrzegi, numer działki 104, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00007841/9 w użytkowaniu wieczystym do dnia 13.12.2094 r.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Białobrzegi przy ulicy Wczasowej, w północnej części miejscowości. Jest to rejon położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego. Działka nr 104 o powierzchni 5,5336 ha ma kształt wielokąta. Według rejestru gruntów działka składa się z użytków: inne tereny zabudowane Bi 0,2560 ha, lasy LsVI 5,2776 ha. Działka przylega północno-zachodnią granicą do brzegu Zalewu Zegrzyńskiego, południowo-wschodnią granicą do gruntu leśnego wzdłuż ulicy Wczasowej, z pozostałych stron do gruntów z zabudową turystyczno-rekreacyjną. W ogrodzeniu od strony linii brzegowej oraz od strony działki nr 105, stanowiącej drogę dojazdową, zamontowano bramy wjazdowe konstrukcji metalowej. Powierzchnia działki jest znacznie zróżnicowana. W północnej części znajduje się znaczne zagłębienie tereny porośnięte krzewami i drzewami. Pozostała część działki jest porośnięta trawą, drzewami, krzewami oraz lasem sosnowym w wieku kilkudziesięciu lat. Teren działki jest zaniedbany, roślinność wymaga pielęgnacji. Na terenie nieruchomości znajdują się niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia. Przy bramie od strony działki nr 105 wykonano utwardzony parking, obecnie znacznie zaniedbany. Działka jest zabudowana budynkiem wczasowym, budynkiem pomocniczym oraz budynkiem stacji transformatorowej. Zabudowa znajduje się w północno-zachodniej części działki. Ponadto przy północnej granicy działki znajduje się budynek rekreacyjny. Na działce brak innych obiektów kubaturowych, niż wymienione. W ulicy Wczasowej dostępna jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa. Budynek wczasowy w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1985 roku, o powierzchni zabudowy 309 m². Na program użytkowy budynku składają się pomieszczenia hotelowe, sanitarne, pomocnicze, techniczne i komunikacji. Stolarka okienna z PCV, drzwiowa drewniana i z PCV. Na podłogach terakota i wykładziny PCV. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne oraz z płyt gipsowo-kartonowych, w części pomieszczeń sufity podwieszane systemowe. W budynku wykonane są instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Na elewacji tynk nakrapiany. Stropodach budynku kryty papą. Pokoje hotelowe są wyposażone w balkony z metalowymi balustradami. Schody wewnętrzne żelbetowe, obłożone terakotą. Budynek jest od dłuższego czasu nieużytkowany. Wnętrza budynku są znacznie zniszczone. Instalacje w dużej części są zdemontowane i zdewastowane. W dużym stopniu zniszczone są sufity podwieszane. Uszkodzone są okładziny podłogowe oraz częściowo stolarka okienna i drzwiowa. Urządzenia kotłowni są w części zdemontowane oraz w części zdewastowane. Z uwagi na znaczne uszkodzenia oraz brak dostępu do części pomieszczeń biegły nie mógł dokonać obmiaru powierzchni użytkowej budynku. Biorąc pod uwagę architekturę, funkcjonalność oraz stan techniczny budynku, należy stwierdzić, że jego remont jest nieuzasadniony ekonomicznie. Podczas oględzin przedstawiciel właściciela twierdził, że budynek kwalifikuje się do rozbiórki w celu umożliwienia wykonania nowej zabudowy, spełniającej współczesne standardy i wymagania. Budynek pomocniczy, konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy, podpiwniczony, wybudowany w 1985 roku, o powierzchni zabudowy 73 m². W budynku na parterze znajdowały się pomieszczenia pomocnicze do obsługi budynku wczasowego, w podpiwniczeniu prawdopodobnie znajdowała się hydrofornia. Stropodach kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, o dużym stopniu zużycia. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne. Posadzki cementowe, zniszczenia nie pozwalają ustalić, czym były obłożone. Instalacje w budynku całkowicie zniszczone. Budynek jest w złym stanie technicznym, jego remont jest nieopłacalny, kwalifikuje się do rozbiórki. Z uwagi na zły stan techniczny budynku oraz trudności z dostępem do pomieszczeń, nie dokonano obmiaru powierzchni użytkowej budynku. Budynek stacji transformatorowej, murowany z cegły wapienno-piaskowej, wybudowany w 1985 roku, o powierzchni zabudowy 29 m². Stan techniczny budynku określa się jako średni. Nie uzyskano informacji, czy wewnątrz znajdują się urządzenia energetyczne, a jeżeli tak, to czy są sprawne. Brak możliwości dokonania obmiaru powierzchni użytkowej budynku. Budynek letniskowy konstrukcji drewnianej, posadowiony na fundamencie murowanym z cegły wapienno-piaskowej, o powierzchni zabudowy 38 m². Dach kryty eternitem. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podłogi z desek na legarach. Z uwagi na zły stan techniczny nie ustalono wyposażenia budynku w instalacje oraz nie dokonano obmiaru powierzchni użytkowej. Budynek jest przeznaczony do rozbiórki, nie wpływa na zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie z informacją otrzymaną od dłużnej spółki, powierzchnia użytkowa budynków dla określenia podatków lokalnych wynosi 948 m².

Suma oszacowania wynosi 6 663 000,00zł (zgodnie z oświadczeniem dłużnej spółki sprzedaż podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 997 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 666 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.