Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego nr KW WA1L/00066757/4

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.06.2022 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr. 127 w budynku położonym w Legionowie przy ul. Hubala 2, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00066757/4.

Przedmiotem licytacji jest lokal położony w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Hubala 2 w Legionowie. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielopłytowej w 1978 r. Posiada 12 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną oraz 4 klatki wejściowe. Klatki schodowe są w średnim stanie technicznym, na ścianach lamperia olejna, posadzka i schody z lastriko, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Budynek kryty stropodachem z powłoką z papy. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, telewizji kablowej, windę. Elementy zewnętrzne budynku (elewacja, drzwi wejściowe) są w średnim stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynku określa się jako średni. Budynek jest prawidłowo eksploatowany i konserwowany. Lokal nr. 127 położony jest na siódmym piętrze w budynku wielorodzinnym 12 kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30 m². Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez Komornika. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się ogólny stan techniczny i standard lokalu jako średni.

Suma oszacowania wynosi 249.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187.125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.950,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.