Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00037822/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Łajski, ul. Kościelna 4A, działka nr. 744/3, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00037822/9.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 744/3 o powierzchni 1270 m² w obrębie 9 Łajski. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o długości około 31,5 m i szerokości około 40 m. Na działce nr 744/3 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, z garażem w bryle budynku. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Zgodnie z danymi z kartoteki budynków budynek został wybudowany w 2004 roku, posiada 1,5 kondygnacji nad ziemią, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 125 m². Fundamenty betonowe. Ściany prawdopodobnie z pustaków ceramicznych Porotherm. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Podbitka z PCV z oświetleniem. Rynny i rury spustowe z PCV. Elewacja: docieplenie styropianem z warstwą kleju zatartą na gładko. Stolarka okienna drewniana.

W budynku wykonano instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową. Wrota garażowe metalowe segmentowe. Dla potrzeb niniejszego opracowania stan techniczny budynku przyjmuje się jako dobry, ogólny standard wykończenia budynku przyjmuje się jako dobry (z uwagi na braki wykończenia zewnętrznego). Powierzchnię użytkową budynku (na podstawie powierzchni zabudowy) określa się na 162,0 m² (z garażem). Nieruchomość przylega od strony wschodniej do ulicy Kościelnej o nawierzchni asfaltowej, od stron północnej i południowej do działek niezabudowanych, od strony zachodniej sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość jest ogrodzona na wszystkich liniach rozgraniczenia. Od strony ulicy Kościelnej zamontowana jest brama wjazdowa przesuwana, konstrukcji stalowej oraz furtka konstrukcji stalowej.

Suma oszacowania wynosi 625 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 468 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.