Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00019106/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2022 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w gminie: 05-126 Nieporęt, przy ul. Stokrotki 15, działki nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14, 27/15, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019106/2.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14 i 27/15 o łącznej powierzchni 1667 m². Nieruchomość ma kształt trapezu o średniej długości około 49,20 m i szerokości około 33,70 m. Wchodzące w skład nieruchomości działki nr 25/15, 26/16 i 27/15 o łącznej powierzchni 353 m² są przeznaczone pod ciąg pieszo-jezdny i docelowo pomniejszą powierzchnię nieruchomości do 1314 m². Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy wynoszącej według danych z kartoteki budynków 143 m². Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość jest porośnięta trawą, drzewami i roślinnością ozdobną. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej oraz własne ujęcie wody i własne szambo na ścieki. Dojazd do nieruchomości wewnętrzną prywatną drogą dojazdową o nawierzchni żwirowej – ulicą Stokrotki. Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości został wybudowany w 1999 roku. Jest to obiekt murowany, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, z niewielkim podpiwniczeniem (około 2 m²). Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, hall, salon, kuchnia, pokój, łazienka, garaż, kotłownia, poddasze: 3 pokoje, garderoba, łazienka, wc oraz powierzchnia niezagospodarowana. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej; kanalizacyjną; elektryczną, centralnego ogrzewania (kocioł olejowy oraz elektryczne, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową. Powierzchnia użytkowa budynku: 179,40 m². Stan techniczny budynku określa się jako dobry.

Suma oszacowania wynosi 929.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 696.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92.900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.