Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej nr KW WA1L/00009377/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-08-2022r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Marynino przy ul. Słonecznej 2, działki nr. 82/17 oraz 82/18, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00009377/9.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 82/17 i 82/18 o łącznej powierzchni 1749 m² w kształcie pięciokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i wodociągowej. Posiada własne ujęcie wody i własne szambo. Na teren działki jest wprowadzone przyłącze gazowe. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy, częściowo podpiwniczony, z garażem w bryle budynku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w 2008 roku. W kartotece budynków jako rok budowy wpisano 2012. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 150,00 m² (bez pow. garażu), pow. zabudowy 273,80 m². Powierzchnia garażu wynosi 35,8 m². Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Konstrukcja budynku i elementy wykończenia: Fundamenty: betonowe. Ściany zewnętrzne i działowe: murowane z pustaków siporex. Stropy: typu teriva. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Rynny z PCV. Stolarka okienna: z PCV, okleinowana. Stolarka drzwiowa: drewniana, wrota garażowe segmentowe. Elewacja: tynk cienkowarstwowy + docieplenie styropianem grubości 15 cm. Schody zewnętrzne i taras: betonowe, obłożone terakotą w złym stanie, wymagają remontu. Tynki wewnętrzne: w kotłowni i garażu ściany otynkowane, w części mieszkalnej tynki gipsowe malowane, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym, w salonie i częściowo w hallu sufity podwieszane. Budynek został wyposażony w następujące instalacje: elektryczną; wodociągową; kanalizacyjną; centralnego ogrzewania (kominek z płaszczem wodnym w salonie, piec elektryczny, ogrzewanie podłogowe).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 490 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 367 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.