Obwieszczenie o pierwsze licytacji lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr KW WA1L/00019624/9 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-08-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 05-120 Legionowo, ul. 3-go Maja 33/25, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019624/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości: 6927/576117.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. 3-go Maja 33/25, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019624/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości: 6927/576117. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 33 w Legionowie. Otoczenie stanowią podobne budynki wielorodzinne oraz tereny zielone. Brak szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki środowiskowe – typowe dla tego rodzaju osiedla mieszkaniowego. Obiekty usługowe i handlowe rozlokowane są w dość bliskim sąsiedztwie. W otoczeniu brak obiektów uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe. Tereny zabaw dla dzieci zlokalizowane są na terenie osiedla. Dojazd do budynku ulicami o twardej nawierzchni. Na terenie osiedla znajdują się miejsca parkingowe. Osiedle zagospodarowane. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w 1978 roku. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną oraz 9 klatek wejściowych. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, domofonową. Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 69,27 m². Układ funkcjonalny mieszkania jest typowy dla lokali o takiej powierzchni w tym rejonie. Lokal jest wyposażony w balkon. Elementy wykończeniowe: Podłogi: w kuchni terakota, w pokojach i przedpokoju parkiet dębowy, stan średni. Ściany: w pokojach tapeta w średnim stanie, w kuchni tapeta i glazura w pasie nadkuchennym, w przedpokoju boazeria. Łazienka: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: wanna, umywalka, wc: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: sedes. Stolarka okienna: typowa, z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: typowa drewniana, płycinowa, stan średni. Na balkonie posadzka z terakoty, barierka stalowa.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości: 6927/576117 wynosi 398 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 298 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.