Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy zespołem budynków mieszkalnych nr KW WA1L/00037003/2 w trybie uproszczonym

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17.12.2021r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22F, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy zespołem budynków mieszkalnych położonej w gminie: 05-140 Serock N. Narwią, miejscowości: Wierzbica, obręb ewidencyjny 25, nr. działki 172/4, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00037003/2.

Przedmiotem licytacji jest działka nr 172/4 o powierzchni 1,1718 ha w kształcie wielokąta. Działka usytuowana jest na skarpie opadającej w kierunku południowym (w stronę rzeki Narew). Od strony południowej graniczy z wąwozem cieku wodnego, tworzącego u podnóża niewielką zatokę. Działka jest ogrodzona, wjazd na jej teren bezpośrednio z drogi publicznej. Powierzchnia działki jest porośnięta gęstymi krzewami i drzewami samosiewkami oraz trawą i chwastami. Na działce rozpoczęto budowę zespołu mieszkalnego, składającego się z 6 budynków, w tym 5 mieszkalnych i jednego usługowego, z pełną infrastrukturą techniczną. Działka jest niezagospodarowana, stanowiła poprzednio teren budowy, obecny jej stan uniemożliwia prowadzenie prac budowlanych. Przez teren działki wykonana była tymczasowa droga z płyt betonowych, która obecnie nie jest przejezdna. Działka posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Budowa od kilku lat jest wstrzymana i nie są prowadzone żadne prace, nawet konserwacyjne i zabezpieczające dotychczas wykonane obiekty. Budowa była realizowana na podstawie decyzji nr 1429/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22.12.2003 r., wydanej dla inwestora „Serwbud” S.A. ul. Powstańców Śląskich 106 lok 15 w Warszawie, która decyzją Starosty Legionowskiego nr 222/2005 z dnia 12.07.2005 r. została przeniesiona na rzecz „Apartamenty Serock” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 106 lok. 15, Warszawa.

Suma oszacowania wynosi 8.039.100,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 4.019.550,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT). Nabywcę ww. nieruchomości obciążać będzie czynsz z tytułu umowy najmu, za cały czas jej obowiązywania oszacowanej przez biegłego na kwotę 7.100,00 zł netto powiększonej o należny podatek VAT. W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii Komornika: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22F we wtorki od godz. 9.00 do 17.00.

Zgodnie z art. 867 (1) w zw. z art. 1013.6 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 803.910,00 zł w gotówce lub na konto tut. Komornika w: Santander Bank Polska SA 7 O. w Warszawie 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.