Obwieszczenie o drugiej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW WA1L/00043880/8

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.10.2022r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kopernika 3A wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 1040/8243, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00043880/8.

Lokal będący przedmiotem licytacji znajduje się w budynku położonym przy ul. Kopernika 3A w Legionowie na działce nr 54/2 o powierzchni 631 m². Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Ulica Kopernika jest ulicą poprzeczną do ulicy Piłsudskiego, będącą jedną z głównych ulic miasta. Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku opisanego powyżej. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 104,00 m². Układ funkcjonalny lokalu jest umiarkowanie korzystny, gdyż występuje tzw. pokój przejściowy. W lokalu jest balkon. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową. Ogólny stan techniczny i standard lokalu oceniono jako dobry. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny to obiekt mieszkalno-usługowy, który został wybudowany w 1981 roku. Składa się z jednego lokalu niemieszkalnego i dwóch lokali mieszkalnych. Budynek posiada w części trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną oraz w części dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna. Na klatce schodowej posadzka z terakoty, na ścianach boazeria. Na części parteru mieści się lokal niemieszkalny – pracownia cukiernicza, pozostała część budynku stanowi dwa lokale mieszkalne. Wejście do lokalu z tyłu budynku. Budynek jest wyposażony w jedną kotłownię z kotłem gazowym, która zasila instalację grzewczą we wszystkich lokalach. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, budynek jest prawidłowo użytkowany i konserwowany.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 498.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 332.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.830,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.